ข้อดีของอาหารคลีนที่คุณไม่ควรพลาด

ข้อดีของอาหารคลีนที่คุณไม่ควรพลาด

ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนารูปแบบของอาหารให้มีความหลากหลายตามวัฒนธรรม และสร้างความแตกต่างเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค ทำให้อาหารที่วางขายอยู่ในปัจจุบันผ่านกรรมวิธีการผลิตมากมาย ทั้งความร้อน น้ำมันและเครื่องปรุงที่นำมาปรุงแต่งให้อาหารมีรสชาติและสีสันตามที่ต้องการ แต่ทว่าอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งเมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะต้องผ่านกรรมวิธีและกระบวนในการย่อยหลายขั้น กว่าที่ร่างกายจะสามารถดูดซึมสารอาหารที่มีอยู่มาใช้ได้ ดังนั้นการกินอาการคลีนที่ผ่านขั้นตอนการผลิตที่น้อย เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำการย่อยและดูดซึมสารอาหารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งข้อดีของอาหารคลีนคือ

1.เสริมสร้างภูมิต้านทาน

            อาหารคลีนจะมีองค์ประกอบหลักคือ ผัก ผลไม้และโปรตีนจากเนื้อปลาเป็นหลัก ซึ่งทั้งองค์ประกอบเหล่านี้จะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย ที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง ซึ่งกรดอะมิโน แร่ธาตุที่ได้รับจากผัก ผลไม้และโปรตีนจากเนื้อปลาจะเข้าไปช่วยเสริมสร้างการทำงานของกระบวนการเมตาบอลิซึมให้มีการทำงานได้ดีขึ้น โดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่จะสามารถต่อต้านการทำงานของเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้

2.ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคร้าย

            รสชาติของอาหารคลีนจะมีรสชาติอ่อน เพราะในการปรุงอาหารจะไม่เน้นการใส่เครื่องปรุงรส แต่จะเน้นรสชาติตามธรรมที่ไม่หวาน เค็ม เผ็ดหรือมันจัด เพราะรสชาติที่เข้มข้นเน้นไปทางใดมากเกินไปจะทำให้ร่างกายมีความเสี่ยงต่อโรคร้าย เช่น กินเค็มจัดจะเสี่ยงเป็นโรคไต กินหวานจัดจะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน กินมันจัดจะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ดังนั้นการกินอาหารคลีนร่างกายจะได้รับรสชาติปรุงแต่งน้อยมาก จึงช่วยลดการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย ทำให้ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายแรงได้

3.ลดการสะสมของไขมัน

            อาหารมีจุดเด่นที่สร้างความน่าสนใจให้กับคนกินเป็นจำนวนมาก คือ ช่วยควบคุมน้ำหนักและลดสัดส่วนได้ เพราะอาหารคลีนเป็นอาหารที่ผ่านการปรุงกรรมวิธีการปรุงแต่งน้อยมาก ดังนั้นเมื่อกินอาหารเข้าไปจะทำให้ร่างกายทำการย่อยและดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้ในทันที ไม่เหมือนกับอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งที่ต้องการผ่านขั้นตอนการย่อยหลายขั้น กว่าที่ร่างกายจะสามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้ ซึ่งเมื่อต้องรอเป็นเวลานาน ร่างกายจึงมีการกินอาหารมากกว่าปกติเพราะร่างกายไม่รู้สึกอิ่ม ทำให้มีพลังงานส่วนเกินหลงเหลือกลายเป็นไขมันส่วนเกิน แต่การกินอาหารคลีนจะไม่มีพลังงานส่วนเกินเหลือไปสะสมเพราะร่างกายสามารถดึงไปใช้ได้ทันทีทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้น

จะเห็นว่าข้อดีของอาหารคลีนมีอยู่มาก ดังนั้นหากต้องการให้ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณสดใสและรูปร่างดีก็ควรกินอาหารคลีนเป็นประจำทุกวัน