Tag: อาหารคลีน

การทำอาหารคลีนด้วยตนเองแบบประหยัด เพื่อสุขภาพที่ดี

การทำอาหารคลีนด้วยตนเองแบบประหยัด เพื่อสุขภาพที่ดี

อาหารคลีนเป็นอาหารเพื่อสุขภาพโดยแท้จริง หลายคนมองว่าการทำอาหารคลีนเป็นเรื่องยาก ไม่สามารถปรุงได้ด้วยตนเอง พอจะทำการซื้อราคาของอาหารคลีนที่วางจำหน่ายอยู่ก็มีราคาสูงกว่าอาหารตามสั่งที่ขายอยู่ตามท้องตลาด ทำให้ต้องตัดใจที่จะไม่กินอาหารคลีน  เนื่องจากความจำกัดเกี่ยวกับการเงินในกระเป๋า ดังนั้นวันนี้เรามีเทคนิคการทำอาหารคลีนแบบประหยัดเพื่อสุขภาพที่ดี 1.เน้นผัก ผลไม้ธรรมดา             อาหารคลีนส่วนมากที่เราเห็นจะประกอบด้วยผักจากต่างประเทศเป็นส่วนมาก ซึ่งผักแต่ละชนิดจะมีราคาสูง ทำใต้ทุนในการทำอาหารคลีนสูงกว่าอาหารทั่วไป ดังนั้นในการทำอาหารคลีนกินเอง ควรเลือกผักผลไม้พื้นบ้าน เช่น ตำลึง ผักบุ้ง กล้วยน้ำหว้า ที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด..