Tag: ปลาสลิดทอด

ปลาสลิดทอดกรอบ ความอร่อยที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ปลาสลิดทอดกรอบ ความอร่อยที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ปลาสลิดทอดกรอบที่มีเนื้อแน่น และอร่อยว่ากันว่าเป็นปลาสลิดที่มาจากอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์ปลาสลิด และมีแหล่งน้ำกร่อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้ปลาสลิดได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นพืชน้ำ สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ หรือแพลงก์ตอน ชาวอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีการนำปลาสลิดไปแปรรูปเป็นปลาสลิดแดดเดียว ผ่านกรรมวิธีการหมักเกลือสูตรโบราณ หรือฝัดเกลือด้วยสูตรลับเฉพาะทำให้ปลาสลิดมีรสชาติดี เมื่อนำไปทอด จึงมีความกรุบกรอบ เนื้อไม่ยุ่ยและไม่มีกลิ่นเหม็น ปลาสลิดสามารถนำมาทำได้หลากหลายเมนู แต่หนึ่งในเมนูที่นิยมที่สุดก็คือ ปลาสลิดแดดเดียวทอดกรอบนั่นเอง..