Tag: ข้อดีของอาหารคลีน

ข้อดีของอาหารคลีนที่คุณไม่ควรพลาด

ข้อดีของอาหารคลีนที่คุณไม่ควรพลาด

ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนารูปแบบของอาหารให้มีความหลากหลายตามวัฒนธรรม และสร้างความแตกต่างเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค ทำให้อาหารที่วางขายอยู่ในปัจจุบันผ่านกรรมวิธีการผลิตมากมาย ทั้งความร้อน น้ำมันและเครื่องปรุงที่นำมาปรุงแต่งให้อาหารมีรสชาติและสีสันตามที่ต้องการ แต่ทว่าอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งเมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะต้องผ่านกรรมวิธีและกระบวนในการย่อยหลายขั้น กว่าที่ร่างกายจะสามารถดูดซึมสารอาหารที่มีอยู่มาใช้ได้ ดังนั้นการกินอาการคลีนที่ผ่านขั้นตอนการผลิตที่น้อย เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำการย่อยและดูดซึมสารอาหารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งข้อดีของอาหารคลีนคือ 1.เสริมสร้างภูมิต้านทาน             อาหารคลีนจะมีองค์ประกอบหลักคือ ผัก ผลไม้และโปรตีนจากเนื้อปลาเป็นหลัก ซึ่งทั้งองค์ประกอบเหล่านี้จะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย ที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง ซึ่งกรดอะมิโน แร่ธาตุที่ได้รับจากผัก..